MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
MIRAE ASSET PRÉVOIR VÀO TOP 10 THƯƠNG VỤ TIÊU BIỂU NĂM 2017-2018
08/08/2018
Ngày 08 tháng 08 năm 2018, trong khuôn khổ Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 10 – năm 2018, đại diện Mirae Asset Prévoir, ông Kim Shi Hoon – Giám đốc Tài Chính đã tham dự sự kiện và nhận bằng chứng nhận vinh danh Mirae Asset Prévoir ("MAP Life") trong " Top 10 công ty có thương vụ M$A tiêu biểu năm 2017 - 2018"

Chia sẻ: