MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
Thanh toán phí bảo hiểm
Mirae Asset Prévoir không ngừng nỗ lực đa dạng hóa các kênh đóng phí nhằm đem lại sự tiện lợi, nhanh chóng trong việc quản lý hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của khách hàng.
cổng thanh toán trực tuyến 2
Đóng phí bảo hiểm trực tuyến an toàn, 24/7 và miễn phí phí giao dịch. ===
Thanh toán phí bảo hiểm với dịch vụ Ví điện tử.
Đóng phí bảo hiểm qua mạng lưới bưu điện rộng khắp trên toàn quốc (dành cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mua qua kênh VNPost).