MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
MIRAE ASSET PRÉVOIR ĐƯỢC BÌNH CHỌN LÀ "CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ CÓ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC KINH DOANH BẢO HIỂM PHÁT TRIỂN NHANH NHẤT" TẠI VIỆT NAM NĂM 2018
14/01/2019
Mirae Asset Prévoir (MAP Life) vừa được Tạp chí Tài chính Quốc tế (International Finance Magazine - IFM) của Vương quốc Anh bình chọn là " Công ty bảo hiểm nhân thọ có hoạt động hợp tác kinh doanh bảo hiểm phát triển nhanh nhất" tại Việt Nam 2018 - Website : https://awards.internationalfinance.

Chia sẻ: