MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
THÔNG QUA NGÂN HÀNG
07/03/2022

Quý khách có thể chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại một ngân hàng bất kỳ để đóng phí bảo hiểm bằng cách chuyển tiền vào một trong hai tài khoản của Mirae Asset Prévoir dưới đây:

Tên đơn vị thụ hưởng:

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir

Nội dung thanh toán [Số Hợp đồng bảo hiểm] [Họ  tên chủ hợp đồng] [Nội dung nộp tiền] [Số tiền thực đóng].
  Phần nội dung nộp tiền” ghi phí bảo hiểm định kỳ / phí đóng thêm tên loại phí bảo hiểm  liên quan khác

 

 

Số tài khoản 100001994284 Tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân CN Hà Nội
Hoặc 

0301000382337 Ngân Hàng TM CP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Hoàn Kiếm

 

  • Lưu ý:

Các nội dung cách nhau bởi khoảng trắng, không dùng các kí tự đặc biệt như: dấu gạch dưới “_”, dấu “@”, “#”… trong nội dung diễn giải