MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác

Từ ngày 22/06/2022 đến hết ngày 22/09/2022, khách hàng mua mới sản phẩm Bảo hiểm Bệnh ung thư Vững Tin Sống Khỏe thông qua nền tảng bán hàng trực tuyến của MAP Life https://digital.map-life.com.vn với tổng phí bảo hiểm mỗi hợp đồng từ 300.000 đồng trở lên sẽ có cơ hội nhận ngày quà tặng là 01 (một) phiếu mua hàng điện tử E-voucher GOT IT tương ứng mức phí bảo hiểm thực thu ngay và qua thời gian 21 ngày cân nhắc (nếu có), cụ thể:

 

STT

Tổng phí bảo hiểm thực thu

Giá trị quà tặng

(đvt: đồng)

1

Phí bảo hiểm từ 300.000 đồng đến dưới 500.000 đồng

100.000

2

Phí bảo hiểm từ 500.000 đồng đến dưới 1.000.000 đồng

200.000

3

Phí bảo hiểm từ 1.000.000 đồng đến dưới 1.500.000 đồng

300.000

4

Phí bảo hiểm từ 1.500.000 đồng trở lên

500.000

 

Thể lệ chương trình khuyến mại Khởi đầu bảo vệ - An tâm sống khỏe