MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
Đặc điểm sản phẩm

Cuộc sống của bạn liên tục thay đổi theo thời gian. Hãy nhìn về phía trước 5 năm, 10 năm, 20 năm và bạn có thể thấy một mái ấm tràn ngập yêu thương. Bảo hiểm nhân thọ UL68 - Tâm An Bảo Phát sẽ cùng đồng hành với sự thay đổi của bạn, bảo vệ gia đình, ngôi nhà và tương lai của bạn.
 

UL68 - Tâm An Bảo Phát cùng bạn làm chủ mọi khoảnh khắc trên hành trình kiến tạo tương lai thịnh vượng.
 

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM UL68 – TÂM AN BẢO PHÁT

 • Đầu tư an toàn với mức lãi suất được đảm bảo và thưởng duy trì hợp đồng hấp dẫn.
 • Bảo vệ lên đến 500% Số tiền bảo hiểm trước rủi ro TV/TTTBVV (1) do tai nạn.
 • Miễn phí rút tiền từ tài khoản đóng thêm giúp bạn linh hoạt cân đối kế hoạch tài chính.
 • Mở rộng quyền lợi bảo vệ cho cả gia đình (2) khi tham gia thêm sản phẩm bổ trợ của Mirae Asset Prévoir.
   

(1) TV/ TTTBVV: tử vong/ thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

(2) Để gia tăng bảo vệ cho gia đình, khách hàng có thể chủ động tham gia những sản phẩm bổ trợ của Mirae Asset Prévoir được quy định tại từng thời điểm.

-----------------

Tài liệu thông tin sản phẩm UL68 – Tâm An Bảo Phát:

Thông tin sản phẩm UL68- Tâm An Bảo Phát

Quy tắc điều khoản

Bảng minh họa sản phẩm

Điều kiện tham gia

Lựa chọn

Tuổi tham gia

Thời hạn hợp đồng

Lựa chọn 1

06 tháng tuổi – 65 tuổi

Đến 100 tuổi

Lựa chọn 2

06 tháng tuổi – 55 tuổi

Đến 66 tuổi

Quyền lợi bảo hiểm

1. QUYỀN LỢI BẢO VỆ

 

 • Trường hợp TTTBVV trước 66 tuổi hoặc Tử vong: lựa chọn một trong hai kế hoạch

 

Kế hoạch A

Kế hoạch B

Chi trả số tiền lớn hơn giữa:

 • Số tiền bảo hiểm và
 • Giá trị tài khoản hợp đồng tính tại ngày phát sinh sự kiện bảo hiểm

Chi trả tổng số tiền của:

 • Số tiền bảo hiểm và
 • Giá trị tài khoản hợp đồng tính tại ngày phát sinh sự kiện bảo hiểm

 

 • Trường hợp TV hoặc TTTBVV do tai nạn trước 66 tuổi (3)Được chi trả quyền lợi bảo hiểm lên đến 500% Số tiền bảo hiểm.

 

 

2. QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ

 

 • Hưởng lãi đầu tư từ Quỹ liên kết chung với lãi suất cam kết tối thiểu 2%/năm trên Giá trị tài khoản hợp đồng giúp bạn hoàn toàn an tâm với quỹ tài chính dự phòng cho các dự định trong tương lai.
 • Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng hấp dẫn được chi trả vào cuối mỗi 4 năm Hợp đồng giúp bạn nhanh chóng củng cố và gia tăng quỹ tiết kiệm của bản thân và gia đình.

 

Năm Hợp đồng

4

8

12

16

20

Tỷ lệ trung bình phí bảo hiểm cơ bản định kỳ hàng năm

6%

12%

18%

24%

30%

 

 

3. QUYỀN LỢI ĐÁO HẠN

 

 • Được nhận về 100% Giá trị tài khoản hợp đồng khi đáo hạn hợp đồng nếu như không có bất kỳ sự kiện bảo hiểm nào xảy ra trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực cho đến trước Ngày đáo hạn.

 


 

Ghi chú:

(3) Quyền lợi bảo hiểm bổ sung được khách hàng lựa chọn thêm khi tham gia sản phẩm này.

(4) Quyền lợi thưởng duy trì Hợp đồng được chi trả mỗi 4 năm Hợp đồng liên tục, từ khi kết thúc Năm Hợp đồng thứ 4 đến kết thúc Năm Hợp đồng thứ 20.

Liên hệ với chúng tôi
Các sản phẩm bổ trợ